Keresés

Elérhetőségek

 

T: +36 62 550-050

M: +36 30 4309-022

___________

 

E-Mail:

info@polgarauto.hu

 

Új Magyarország

Fejlesztési Terv


umft_hu.gif


Polgár Autószerviz Kft.


1.A szerződési feltételek alapfogalmai

1.1 A Szolgáltató  adatai

Cégnév: Polgár Autószerviz Kft.

Székhelye: 6729 Szeged, Szabadkai út 35-37.

Telefon: 62/550-050

E-mail ügyfélszolgálat: info@polgarauto.hu

Adószám: 11818399-2-06

Cégjegyzékszám: 06-09-006307

Bejegyző cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága


Tárhely szolgáltató: Ebond Informatikai Szolgáltató Kft.

Telephely: 6724 Szeged, Hétvezér u. 2.

E-mail cím: info@ebond.hu

 

1.2 A vásárló, vagy megrendelő

Aki a WEB áruház-szolgáltatást igénybe veszi. Az áru rendelésével fizetési kötelezettsége keletkezik, amely  a megrendelt áru áfás értékéből és esetleges kiszállításából áll. A szállítást a Magyar Posta vállalja 1-2 napos határidővel, 1905.-Ft-ért. Más, egyéb költséget (pl.csomagolás) nem számítunk fel.

A vásárló első lépésként regisztrálja magát és a felületen keresztül árut rendel szállítással (utánvét) vagy készpénzessel.

A visszaigazolás tartalmazza  az áru értékét és a szállítás értékét- ha nem személyes az átvétel.

Az árut át lehet venni munkanapokon 8 órától 17 óráig a szerviz üzletében, Szeged, Szabadkai út 35-37.sz. alatt.

 

1.3  A szállító: a Magyar Posta Zrt. MPL

A Magyar Posta Zrt.  a velünk kötött szerződés értelmében saját általános szerződési feltételei alapján szállít.              

 

2. Webáruház szerződési feltételek célja

A Polgár Autószerviz Kft. a Webáruház szerződési feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az áruház szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a szolgáltató és a vásárló jogait, a kötelezettségeit és egyéb, az áruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

A Webáruház szerződési feltételei a Polgár Autószerviz Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a szolgáltató Webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.1 A Webáruház szerződési feltételek közzététele

A Webáruház szerződési feltételek vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webáruház szerződési feltételek módosultak, a vásárló a változásokról belépéskor értesül, és a következő rendelése leadása előtt azt újra el kell fogadja.

 

2.2 A Webáruház szerződési feltételek hatálya                                                                               

      A Polgár Autószerviz Kft. fenntartja a jogot, hogy a Webáruház szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webáruház szerződési feltételei és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webáruház szerződési feltételei mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webáruház-szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

3. A Webáruház-szolgáltatás

A Polgár Autószerviz Kft. a vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház szolgáltatást.

 

3.1 A Webáruház területi hatálya

 A Webáruház szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelő felület az adathálózat (internet)sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Polgár Autószerviz Kft. azonban kizárólag a Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. A Magyar Köztársaság területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás nem lehetséges, minden ilyen megrendelés és a regisztráció, annak ellenére, hogy a regisztráció és a rendelés lehetősége ettől függetlenül fennáll, érvénytelennek minősül, és törlésre kerül.

 

3.2 A regisztrációhoz szükséges adatok

egyedi és érvényes e-mail cím,

a felhasználó neve,

élő és érvényes magyarországi lakcím,

élő és érvényes mobiltelefonszám.

 

3.3 A rendeléshez szükséges további adatok

számlázási név,

számlázási cím, amelyre cégünk a számlát kiállítja

kapcsolattartó neve, ha nem azonos a számlázási névvel,

szállítási cím, ha nem azonos a számlázási címmel,

a szállítással kapcsolatos kapcsolattartó érvényes magyarországi mobiltelefonszáma, amennyiben különbözik a megrendelőtől.

 

3.4 A  Polgár Autószerviz  Kft. a fent említett adatok tárolásával a következő nyilatkozatot teszi

Az adatok tárolását, archiválását és kezelését önmaga végzi. Biztosítja az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, szervereinken biztonságosan tároljuk. Biztonságos tárolás  alatt értjük a megfelelő jelszavakkal, és csak lokális hozzáférési lehetőséggel védett adatbázist, amelynek fájljai szabadon nem böngészhetőek, valamint a Polgár Autószerviz Kft. hozzáférésének SSL titkosítással védett csatornáját.

 

4. A Webáruház szerződés létrejötte és módosítása

 

4.1 Általános jellemzők

A szerződés a szolgáltató internetes felületén történő regisztrációval, a jelen szerződés elfogadásával jön létre.

A Webáruházban való vásárlás feltétele a regisztráció.

A megrendelés (megrendelések) akkor jön létre, amikor a vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja, ezzel elismerve a fizetési kötelezettségét is.

A Polgár Autószerviz Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses, vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és a megrendelést (megrendeléseket) érvénytelennek minősítse.

 

4.2 Regisztráció

A regisztráció során a vásárló az adatai megadása után  tudja   megrendelését  elkezdeni.

A vásárló a termékkínálatból bejelentkezés nélkül szabadon válogathat, azokat kosarába helyezheti. A vásárló felhasználói nevével és jelszavával tud bejelentkezni a boltba, a bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket bejelentkezéskor a boltrendszer helyezi a vásárló személyes kosarába.

 

4.3 Megrendelés módosítása, törlése

A 2001.évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal visszaigazolást küld a webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Amennyiben ez a megrendelőhöz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a megrendelő ajánlattételi kötöttségei megszünnek.  

A  rendelés  felvételének visszaigazolását  követő 14 napon belül a vásárló elektronikus úton a szerviz ügyfélszolgálatán visszavonhatja rendelését.

 

4.4 Fizetési feltételek

A vásárló a megrendelt áru ellenértékét az áru átvételekor a szállítónak (Posta MPL) fizeti, vagy a Polgár Autószerviz Kft. ügyfélszolgálatánál munkanapokon 8-17 óra között, miután a szállításról  értesítést kapott a Postától, vagy a Polgár Autószerviztől.

A fizetés történhet készpénzzel, bankkártyával.

 

4.5 Rendeléskövetés

A rendeléssel kapcsolatos kérdésekről az ügyfélszolgálat nyújt tájékoztatást, valamint rendelésének státuszát a boltban is megtekintheti.

 

5.  A vásárló jogai és kötelezettségei

 

5.1 Elállási jog

A Webáruházon kötött, a termék adásvételére irányuló szerződés esetén  a  fogyasztó jogosult elállási vagy felmondási jogát gyakorolni a terméknek,

- továbbá jogosult több termék adásvételekor- ha az egyes termékek szolgáltatása  eltérő időpontban történik – az utoljára szolgáltatott terméknek,


- több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolni elállási vagy felmondási jogát minden indoklás nélkül szóban,telefonon,irásban,e-mailben,ajánlott levélben.

 

5.2 A vásárló jogai, kötelezettsége

Az elállási jog indoklás nélkül gyakorolható a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének  napja közötti időszakban is. Az írásban  történő elállási nyilatkozatot 14 napon belül kell elküldeni a  szolgáltatónak e-mailben, ajánlott levélben. Vagy a mellékelt nyilatkozat-minta vagy egyértelmű nyilatkozat elegendő. A nyilatkozat-minta ide kattintva letölthető.

A jogszabály szerint a fogyasztó a termék átvételétől számított 14 napon belül is megteheti elállási szándékát.  Az elállás közlésétől számított 14 napon belül viszont vissza kell küldenie a terméket. A visszaküldés költsége  a fogyasztót terheli.


A vitás esetek elkerülésére a visszaküldött árut(árukat) tartalmazó csomag felbontásáról az eladó videofelvételt készít.

 

5.3 Szolgáltató joga, kötelezettsége

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű  használat miatt következett be, azaz a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó  használat miatt következett be, az  okozott értékcsökkenés megtérítését követelheti a szolgáltató.

A visszahozott áruért a fogyasztó  a vásárláskor kifizetett teljes összeget kell, hogy visszakapja 14 napon belül, kivéve a fogyasztó által választott drágább  szállítási többletköltséget.

 

5.4 Jótállás, garancia

Az eladó (szolgáltató) az általa eladott termékre a jogszabályban meghatározott jótállási időt, azaz 1 évet vállal, a jótállási igény ezen belül érvényesíthető.

A szolgáltató (eladó) a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, a termék a fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy  kezelése miatt keletkezett.

Ha a szolgáltató nem tesz eleget a jótállási kötelezettségének  határidőre, a jótállási igény a felhívásban kitűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt.

 

5.5 Kellékszavatosság

A Szolgáltató, a termék eladója, a termék eladásakor kötelezett a termék hibájáért

  -  a   vásárláskor a termékben már meglévő rejtett, vagy  gyártási  hiba miatt bekövetkező hibáért, azaz kellékszavatossági  felelősséggel tartozik.

A fogyasztó kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését.Ha nem kéri,igényelheti a termék arányos árleszállitását is.A fogyasztónak a hibát a  felfedezésétől számitott kettő hónapon belül közölni kell a szolgáltatóval.A szerződés teljesitésétől számított kettő év az elévülési határidő,azon túl már nem érvényesitheti jogait.A vásárolt termék számlája szükséges a szavatosság elbírálásához.

5.6 Termékszavatosság

A  fogyasztónak eladott termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a termék hibájának kijavítását záros határidőn belül, nem károsítva az érdekeit,  vagy a termék cseréjét.

Hibás a termék, ha nem felel  meg a gyártó által történt forgalomba hozatalkor a hatályos minőségi követelményeknek, vagy a gyártó által írásban megadott tulajdonságoknak.

A  gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától számított két évig terheli.A vásárolt termék számlája szükséges termék szavatossági elbírálásához.

 

6. Panaszügyintézés

Helye: Szeged, Szabadkai út 35-37. Ügyfélszolgálat

Levelezési cím: 6729 Szeged, Szabadkai út 35-37.

Telefonszám: + 36 550 – 050


E-mail ügyfélszolgálat: info@polgarauto.hu


A szolgáltató a szóbeli panaszt – amennyiben arra lehetősége van – azonnal orvosolja.

Ha a szóbeli panasz  azonnali orvoslására nincs lehetőség a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig a panaszra tett érdemi válasszal együtt meg kell őrízni.

A szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát- a személyesen, az ügyfélszolgálatnál (bolt) szóbeli panasz esetén helyben, a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett, írásbeli  panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni:

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát, amely tartalmazza a fogysztó nevét, lakcímét, a panasztétel helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a termék vásárlását igazoló számlát, a vállalkozás álláspontját az azonnali kivizsgálás lehetőségéről, a jegyzőkönyv felvevőjének nevét, aláírását.


Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató  egyedi azonosítóval lát el, amely a későbbiekben egyszerűsíti  a panasz visszakeresését.

A Vásárlók Könyvébe tett bejegyzés is írásbeli panasznak számít.

A Szolgáltató  a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A válasz kézbesítés  idejének is a 30 napban kell lennie.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót, továbbá panaszával hová fordulhat jogorvoslásra.

 

PANASZTÉTEL:


      1. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal

Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály

Szeged, Kereskedő köz 3-5. 6728  6701 Szeged, Pf.: 542   

     

      2. Jegyzői iroda                                                                      

6720 Szeged , Széchenyi tér 10.

 

ELJÁRÁS KEZDEMÉNYEZÉSE:


      3. Csongrád Megyei Békéltető Testület                              

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.    

A békéltető tárgyaláson a szolgáltatónak jelen kell lennie.

      4.Szegedi Járásbíróság 

6720 Szeged,Széchenyi tér 4.

6701 Szeged,Pf:424              a panasz kárértéke 10000.Frt-ig

 
       5.Szegedi Törvényszék

6720 Szeged,Széchenyi tér 4.

6701 Szeged,Pf.:408             a panasz kárértéke 10000.Frt felett

 

Békéltető Testületek országos listája

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület  

Cime:6000 Kecskemét,Árpád krt.4.

Tel:(76)501-525

E-mail cim:bkmkik@datanet.hu


Baranya Megyei Békéltető Testület

Cime:7625 Pécs Majorossy Imre u.36.

Levelezési cime:7602 Pécs.Pf.109.

Tel:(72)507-154

E-mail cim:bekelteto@pbkik.hu


Békés Megyei Békéltető Testület

Cime:5601 Békéscsaba,Penza ltp.5.

Tel:(66)324-976,446-354

E-mail cim:bmkik@bmkik.hu


Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cime:3525 Miskolc.Szentpáli u.1.

Tel:(46)501-091,501-870

E-mail cim:kalna.zsuzsa@bokik.hu


Budapesti Békéltető Testület

Cime:1016 Budapest Krisztina krt.99.

Tel:(1)488-2131

E-mail cim:bekelteto.testulet@bkik.hu


Györ-Moson-Sopron Megyei békéltető Testület

Cime:9021 Győr,Szent István út 10/a.

Tel:(96)520-202,520-217

E-mail cim:bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cime:4025 Debrecen,Petőfi tér 10.

Tel:(52)500-749

E-mail cim:info@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cime:3300 Eger,Faiskola út 15.

Levelezési cime:3301 Eger,Pf.440.

Tel.(36)416-660/105 mellék

E-mail cim:tundehkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cime:5000 Szolnok Verseghy park 8.

Te.(56)510-610

E-mail cum:kamara@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cime:2800 Tatabánya,Fő tér 36.

Tel:(34)513-010

E-mail cim:kemkik@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cime:3100 Salgótarján,Alkotmány út 9/a.

Tel:(32)520-860

E-mail cim:nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cime:1119 Budapest Etele út 59-61.2.em.240.

Tel:(1)269-0703

E-mail cim:pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cime:7400 Kaposvár Anna u.6.

Tel:(82)501-000

E-mai:skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cime:4400 Nyiregyháza,Széchenyi u.2.

Tel:(42)311-544,(42)420-180

E-mail cim:bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cime:7100 Szekszárd,Arany J.u.23-25.

Tel:(74)411-661

E-mail cim:kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cime:9700 Szombathely,Honvéd tér 2.

Tel:(94)312-356

E-mail cím:pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cime:8200 Veszprém,Budapesti u.3.

Tel:(88)429-008

E-mail cím:vkik@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cime:8900 Zalaegerszeg,Petőfi u.24.

Tel:(92)550-513

E-mail cím:zmbekelteto@zmkik.hu

 


       EU  vitarendezési platform

Az Európai Bizottság által  működtetett  online vitarendezési platform célja, hogy az EU  tagországok (+Norvégia, Izland és Liechtenstein) fogyasztói és  kereskedői bíróságon kívül tudják rendezni az áruk vagy szolgáltatások  online értékesítésével kapcsolatos jogvitákat.

A vitarendezési testületek pártatlanok.

Céljuk a vitás ügyek békés rendezése bíróságon kívül, általában olcsóbb és gyorsabb is.              

A felhasználók az eljárás során állandó eligazítást kapnak a saját nyelvükön és automatikus határidőket.

Előnye, hogy a fogyasztók ingyen, vagy nagyon kis összegért rendezhetik jogvitáikat, a kereskedők nem pereskednek évekig.

Az EU Bizottság  vitarendezéséről további információk a www.ec.europa.eu/consumers/odr/main linken találhatók.

 

7. Adatvédelem

 

7.1. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Polgár Autószerviz Kft. a következő adatokat rögzíti: Neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. Az azonosításhoz: e-mail cím, jelszó (egyirányúan elkódolva). A megrendelt áru kiszállítása érdekében A Polgár Autószerviz Kft. a következő adatokat bocsátja a szállító (Magyar Posta MPL) rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), a cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelés száma és egyéb, a csomag átvételéhez szükséges elérhetőség.

 

7.2 Személyes adatok módosítása

Megadott személyes adatait a vásárló a Webáruház felületén bármikor megváltoztathatja, ill.törölheti. A regisztráció törlését a vásárló az info@polgarauto.hu elektronikus levélcímen, ill. az ügyfélszolgálat telefonszámán kérheti. 

 

8. Záró rendelkezések

 

8.1 A szerződés megszünése

A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának  igazolása után tudomásul vesszük és  a webáruház használati lehetőségét megszüntetjük. A Polgár Autószerviz Kft. fenntartja a jogot, hogy a vásárló nem megfelelő viselkedése esetén a szerződést egyoldalúan felmondja.

 

8.2 A Polgár Autószerviz Kft. felelőssége nem terjed ki a felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: a jelszó harmadik személynek történő kiadása), azokért anyagi ill. erkölcsi felelősséget nem vállal.

A rendszer által digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó részeit a vásárló kérésére rendelkezésre bocsájtja.